Kids Club izazov

Igra u detinjstvu je aktivnost koja angažuje sve aspekte dečje ličnosti. U igri dete nalazi mogućnost za razvoj svih svojih čula, interesovanja i odgovore na mnoga pitanja. U periodu kada se dečji organizam razvija, postoji velika potreba da se dete kreće, da angažuje svoja čula, muskulaturu i razvija koordinaciju. Pokretne igre to omogućavaju. U njima ima dovoljno mogućnosti za kretanje, trčanje, skakanje, provlačenje, hodanje, preskakanje, savijanje.Pored fizičkog angažovanja važno je i igrati po određenim pravilima. Igre sa unapred određenim pravilima omogućavaju deci da isprobaju različite oblike saradnje, takmičenja, pobeđivanja, gubljenja, što na kraju znači razvoj samokontrole. Drugari su se nadmetali u namotavanju kanapa, u gađanju kule od čaša, hvatanju loptica. Kako bi uvežbavali koordinaciju pokreta nogu ubacivali su loptice nogama u posude.