PROGRAMI I GRUPE

Stručno osoblje posvećeno pripremi vašeg deteta za školu

Pripremni predškolski program

OD 5 do 7 godina

Program teži proširivanju socijalnog i saznajnog iskustva pred polazak u školu. Neposredni cilj pripremanja dece za školu jeste da se doprinese njihovoj zrelosti i pripremi za rad kakav ih očekuje u osnovnoj školi.

Sadržaji i aktivnosti su razvrstane u sedam oblasti koje su slične pojedinim nastavnim predmetima u prvom razredu osnovne škole.

Jaslena vaspitna grupa

Od 0 – 3 godine

Rad sa decom uzrasta do 3 godine u funkciji je unapređivanja celokupnog telesnog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja. Odvija se putem sistema aktivnosti i igara sa sadržajima koji podstiču sve sfere razvoja dece ranog uzrasta.

Program mlađe i srednje vaspitne grupe

Od 3 – 5 godina

Oslanjamo se na potencijale deteta i pomažemo mu da izrazi svoja interesovanja i razvija ih. Kod dece se bogati i podstiče razvoj i napredovanje kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj, jača komunikativna komeptencija i doprinosi se emocionalnoj i socijalnoj stabilnosti dece.