PROGRAM MLAĐE I SREDNJE VASPITNE GRUPE

Vaspitno-obrazovni program sa decom od tri godine do uključenja u program pripreme za školu predstavlja proces koji se ostvaruje u kvalitetnoj vaspitno-obrazovnoj sredini praćenjem razvojnih i individualnih karakteristika. Program se oslanja na potencijale deteta i pomaže mu da izrazi svoje potrebe i interesovanja i dalje ih razvija. Program ima za cilj da jača komunikativnu kompetenciju i da doprinosi emocionalnoj i socijalnoj stabilnosti dece, kao i da ostvaruje saradnju na različitim planovima u odnosu dete-okruženje. Još jedan od ciljeva ovog programa jeste da sva deca imaju prilike i mogućnosti da budu srećna, da se osećaju zadovoljno, ostvareno i prihvaćeno, da grade odnose poverenja i uvažavanja, bliskosti i prijateljstva. U okviru programa obuhvaćeni su sledeći nastavni sadržaji:

"Od pojave prvog krika-plača na rođenju počinje razvoj govorne komunikacije"
Razvoj govora
Pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika, kultura govorne komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje.
"Od pojave prvog krika-plača na rođenju počinje razvoj govorne komunikacije"
"Priroda smiruje, priroda obnavlja, priroda povezuje"
Priroda
Upoznavanje okoline – živi i neživi svet, svet životinja, biljaka, prirodne pojave, pojam o vremenu, čovekovo telo, saobraćaj, profesije, životna okolina.
"Priroda smiruje, priroda obnavlja, priroda povezuje"
"Prednosti redovnog vežbanja i fizičke aktivnosti po zdravlje ne mogu da se zanemare"
Fizičko vaspitanje
Upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti, usavršavanje fine motorike i jačanje disajne muskulature.
"Prednosti redovnog vežbanja i fizičke aktivnosti po zdravlje ne mogu da se zanemare"
"Likovno izražavanje deteta je značajno za razvoj deteta"
Likovno vaspitanje
Vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala, osnovne i izvedene boje, uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti.
"Likovno izražavanje deteta je značajno za razvoj deteta"
"Matematika za neke bas je strasan bauk, al za prave djake veliki je nauk"
Matematika
Matematički pojmovi – raspoređivanje objekata prema određenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa.
"Matematika za neke bas je strasan bauk, al za prave djake veliki je nauk"
"Muzika pomaže deci da shvate svet koji ih okružuje"
Muzičko vaspitanje
Podsticanje interesovanja za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih pravaca, slušanje muzike.
"Muzika pomaže deci da shvate svet koji ih okružuje"