Čočetova 3m, Jagodina 35000  +062 79 87 99  Pon - Pet 08:00 - 17:00

PRLJAVO ILI ČISTO- NIJE ISTO!

Kao ponosni član međunarodnog projekta Eko-škole, čiju kampanju iz godine u godinu sa zadovoljstvom podržavamo, u toku ove godine naša Ustanova je sprovela veliku akciju prikupljanja reciklažnog materijala, pre svega aluminijumskih limenki, koje su veoma vredan resurs i čije recikliranje rezultira štednjom energije i do 95%.Deca naše Ustanove su tokom cele godine vredno prikupljala reciklažni materijal, vodići time računa o svojoj okolini i negujući ekološku svest, ne samo u školi i vrtiću, već i u okruženju u kom žive i odrastaju. Pored sakupljanja limenki u samoj Ustanovi, tokom godine su organizovane akcije u prirodi, kao i preuzimanje limenki iz ugostiteljskog objekta Wing Club Hotela sa kojim je ostvarena uspešna saradnja.Kao primer dobre prakse i vođen mišlju o pravilnom odlaganju otpada, ovaj projekat je rezultirao pozamašnom količinom aluminijumskih limenki koje smo, kako bi se akcija sprovela do kraja, transportovali do mesta gde se vrši prerada reciklažnog materijala. I ovoga puta uspešno je obavljena akcija od značaja za odrastanje svakog deteta, kojom doprinosimo da se raste i živi u čistom i zdravom okruženju.