PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Vaspitno-obrazovni rad u godini pred polazak u školu je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja. Ostvarivanje pripremnog predškolskog programa u osnovi povezuje predškolsko i školsko obrazovanje. Pored toga, priprema deteta za školu podrazumeva sveobuhvatniji pristup od  neposredne pripreme za čitanje i pisanje. Cilj pripremanja dece za školu je da se doprinese njihovoj zrelosti ili spremnosti za život i rad kakav ih očekuje u osnovnoj školi i pruža uslove koji će omogućiti da svako dete razvija svoje sposobnosti i proširuje lična iskustva.

Razvoj govora

Razvoj govora

Negovanje govorne kulture
Bogaćenje dečijeg rečnika
Razvijanje gramatički pravilnog govora
Pravilno verbalno izražavanje, akcenat i dikcija
Monološki govor i pričanje
Upoznavanje sa dečIjom književnošću
Govorne igre

Priprema za početno čitanje i pisanje

Početno čitanje
Početno pisanje
Negovanje pravilnog pisanja
Upoznavanje osnova pravopisa

IMG_4225
Matematika

Razvoj matematičkih pojmova

Položaji u prostoru
Kretanje kroz prostor i relacije
Obrazovanje skupova
Upoznavanje sa ciframa  i računanje
Savladavanje pojma vremena​

Fizičko vaspitanje

Fizički razvoj
Razvoj opažanja
Razvoj motorike
Jačanje mentalnog i fizičkog zdravlja

IMG_5744
Likovno

Likovno vaspitanje:

Crtanje i razvijanje smisla za estetiku
Oslikavanje svim vrstama likovnih tehnika
Plastično oblikovanje
Estetsko doživljavanje i procenjivanje

Muzičko vaspitanje:

Slušanje I interpretiranje kompozijcija
Obrada pesama po sluhu
Pevanje i sviranje
Plesne aktivnosti

73202443_2368115996761991_3167082603165515776_o
73061382_2371166149790309_1173067637119254528_o

Upoznavanje okoline :

Upoznavanje sa živim svetom
Opažanje biljnog i životinjskog sveta
Čovek kao pripadnik živog sveta
Čovek kao društveno biće
Zanimanja ljudi
Zaštita životne sredine