Vremeplovom do praistorije

Ljudi koji su živeli pre 3,4 miliona godina prvi su počeli da koriste stene i kamenje kao alat. Znali su da svaki kamen ima posebne karakteristike i koje stene su bile pogodne za koju namenu.Vođeni idejom o evoluciji čoveka i njegovom načinu životu u kamenom dobu, iskoristili smo našu vremensku mašinu i otputovali u period kada su pećinski ljudi živeli u prirodi i od prirode.Upoznali smo neobičan alat i oružje koje je pravljeno od kamena, oprobali se u oslikavanju pećine, oblačili se kao ljudi iz ovog perioda, pravili oruđe i učili o tome koliko su ljudi tog doba bili snalažljivi.