Prolećna radionica

Kad se male ruke slože nastaje prava cvetna čarolija.
Na današnjoj radionici, drugari su iskazali svoju kreativnost izradom cvetnog mozaika, a ujedno vežbali finu motoriku.Izradom ovakvih grupnih radova, kod dece se, osim praktičnih veština, razvijaju i osećaj solidarnosti, empatija i sposobnost timskog rada.Ovu aktivnost zaokružili smo izradom panoa drugarstva gde je svako dete ostavilo sopstveni pečat u vidu otiska šake.Jedna ruža može da bude celi vrt – jedan prijatelj celi svet.