PROGRAM JASLENE VASPITNE GRUPE

Rad sa decom uzrasta do 3 godine

OD SAMOG POČETKA SA NAMA

U našoj Ustanovi sredina je prilagođena uzrasnim mogućnostima dece jaslenog uzrasta. Planiranje nege i vaspitnog rada u ranom uzrastu obuhvata sve aspekte dečije ličnosti i oblika učenja. Na jaslenom uzrastu nega dece je neodvojiva od procesa vaspitanja i pod tim se podrazumeva se održavanje higijene dece, zadovoljavanje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu, dok interakcija među vršnjacima doprinosi socijalizaciji dece.
Raspored dnevnih aktivnosti prilagođava se uzrasnim karakteristikama i individualnim potrebama dece. Uzimaju se u obzir individualne razlike među decom u pogledu zdravstveno-higijenskih navika, potreba za hranom i snom. Pored toga, redovno se organizuje boravak dece na otvorenom prostoru.

Fizičko-senzorni razvoj

Očuvanje fizičkog zdravlja dece, podsticanje razvoja pokreta, ovladavanje motorikom, podsticanje celovitog motornog i senzornog razvoja, razvijanje navika.

Emocionalno-socijalni razvoj

Negovanje otvorenosti deteta za doživljaje, pružanje pomoći u sticanju samostalnosti, podsticanje zadovoljstva i radosti kod deteta.

Saznajni razvoj

Podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti u odnosu na svet koji ga okružuje, negovanje osetljivosti za utiske kao motive za postavljanje pitanja, podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti.