Učini i ti nešto – misli EKOLOGIČNO

Ova aktivnost je osmišljena da deca utvrde osnove ekološkog vaspitanja i obrazovanja odnosno da nauče kako sami mogu doprineti očuvanju i zaštiti svoje okoline. Cilj nam je da izgradimo jake temelje novih ličnosti koje će imati kao karakternu crtu upravo razvijeno ekološko mišljenje.Razgovarali smo sa decom o tome da se dnevno troše značajne količine papira, dok je za proizvodnju papira potrebno iseći brojno drveće. Papir i karton je reciklabilan materijal koji je potrebno ponovo iskoristiti kako ne bi završio na deponiji. Kroz seckanje, kvašenje, presovanje i ravnanje je na zabavan način praktično prikazano kako se može reciklirati papir.
„ŠTA ZNAŠ O PRIRODI
KAŽI,
TO NE MOŽE DA ŠKODI,
A ZNANjE
ĆE PLODOM DA URODI!“