Halloween

U cilju obeležavanja Halloween-a za decu su organizovani zanimljivi sadržaji. Osmislili smo kreativni poligon spretnosti i koncentracije. Pravili smo paukove od šišarki, duhove od lišća…Ova radionica će doprineti razvoju dece u oblasti likovnog stvaralastva, kao i drugim oblastima (grafomotoričkoj, saznajnoj i socijalno-emocionalnoj). Na samom kraju aktivnosti odigrali su pokretnu igru “Zombi dance”.