FABRIKA IGRAČAKA

Kreativnost je važan deo celokupnog razvoja deteta, zato u našoj preškolskoj ustanovi često organizujemo različite radionice. Današnja radionica pod nazivom Fabrika igračaka je imala cilj usmeriti decu da divergentnim mišljenjem pronađu više mogućih rešenja za jedan problem. Decu usmeravamo pitanjima: „Kako to još možeš napraviti? Šta misliš da će se dogoditi ako…? Čemu sve može poslužiti olovka, spajalica, kutija,balon…?“. Ovakve igre su posebno pogodne za grupni rad , razvijanje interakcije i ošte dinamike u grupi. Na taj način deca se osposobljavaju da stvore neobičan i iznenađujuć proizvod koji se često nalazi i izvan sistema ideja koji imaju drugi. Drugari su zamislili kako će napraviti svoje igračke i eksperimentisanjem sa različitim materijalima i uz pomoć mašte – nove igračke su bile tu!