KIDS CLUB BEND

Razvoj muzičkih sposobnosti dece, negovanje ljubavi prema muzici kao i muzičkog ukusa, je jedan od zadataka našeg vrtića. Muzika i muzički instrumenti u znatnoj meri doprinose svestranom razvoju ličnosti i intelekta, obogaćuju psihički život, doprinose estetskom vaspitanju i razvijaju raznovrsne pokrete, a njihova posebna uloga je u oplemenjivanju ritma kretanja. Na sceni je svako dobio priliku da pokaže svoje muzičko umeće i interesovanje, a opšti utisak upotpunjen je adekvatnim kostimima. Smenjivali su se pijanisti, gitaristi, harmonikaši, pevači…Na kraju je KIDS CLUB orkestar izveo zajednčku vokalno-instrumentalnu kompoziciju koja je nagrađena burnim aplauzom.